Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisteriseloste


Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 6.4.2010

1.1. Rekisterinpitäjä

Kampaamotukku Palmikko Oy
Muuraintie 5 C 3

33960 Pirkkala
Suomi

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Kampaamotukku Palmikko Oy
y-tunnus: 2453810-4

Muuraintie 5 C 3

33960 Pirkkala

Suomi 


1.3. Rekisterin nimi

Palmikko.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Palmikko.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Palmikko.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palmikko.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.


Kampaamotukku Palmikko Oy on vastuussa henkilötiedoistasi sovellettavan tietosuojalain mukaisesti.

Kampaamotukku Palmikko Oy
Muuraintie 5 C 3, 33960 Pirkkala
Y-tunnus: 2453810-4
www.palmikko.fi
asiakaspalvelu@palmikko.fi
puh 010 219 4888

Yhteyshenkilö:
Jari Leinonen
info@palmikko.fi

Kenen tietoja käsittelemme
- Kampaamotukku Palmikon asiakkaat
- Palmikko.fi verkkokaupan käyttäjät

Tiedot, joita käsittelemme
Käsittelemme ainoastaan niitä tietoja, jotka olet rekisteröityessäsi ilmoittanut, kuten:
- Nimi
- Puhelinnumero
- Y-tunnus
- Sähköpostiosoite
- Ostetut tuotteet
- IP-osoite

Miksi käsittelemme tietojasi
Käsittelemme tietojasi hoitaaksemme asiakassuhdettasi, tuotetakuuasioiden hoitamiseen sekä markkinointiin.

Osa tuotteista lähetetään suoraan tavarantoimittajan varastosta, jolloin toimitamme heille valmiin osoitetarran lähetystä varten. Lähettäjä ei tallenna asiakkaan tietoja itselleen.

Mistä saamme tiedot
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään rekisteröityessään verkkokauppaan. Emme osta tietoja ulkopuolisilta toimijoilta.

Kenellä on pääsy tietoihisi?
Tietoihin pääsee käsiksi vain Kampaamotukku Palmikko Oy:n yhteistyökumppanit, jotka ovat välttämättömiä yritystoiminnan kannalta. Näitä ovat muun muassa  tekniset toimijat, kuten uutiskirjeohjelma, kassajärjestelmästä sekä kanta-asiakasrekisteristä vastaava yhteistyökumppani.

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi
Käsittelemme tietojasi pääsääntöisesti niin kauan kuin se on tarpeen tuotetakuun kannalta.
Markkinointitarkoituksiin henkilötietoja säilytetään 24 kk, jonka jälkeen poistamme tiedot mikäli asiakas ei ole suorittanut ostotoimenpiteitä.

Mitä oikeuksia sinulla on?
- Sinulla on oikeus tietojesi tarkastamiseen milloin tahansa ja pyytää tietoa hallussamme olevista henkilötiedoistasi. 
- Sinulla on oikeus pyytää virheellisten henkilötietojesi oikaisua sekä puutteellisten henkilötietojen täydentämistä. Voit muokata tietojasi itse verkkokaupan tilisi asetuksissa.
- Sinulla on oikeus poistaa kaikki Kampaamotukku Palmikko Oy:n käsittelemät henkilötietosi milloin tahansa. Huomioi, että henkilötietoja ei voi poistaa kun asiaasi käsitellään asiakaspalvelussa, sinulla on avoin tilaus, jota ei ole vielä toimitettu, sinulla on maksamattomia laskuja Palmikkoon tai muita olennaisia keskeneräisiä asiakkuuteen liittyviä asioita.
- Sinulla on oikeus suoramarkkinointikieltoon.
- Sinulla on oikeus perua uutiskirjeen tilaus. Jokaisen uutiskirjeen lopussa on peruutuslinkki, josta saat peruutettua uutiskirjeen tilauksen. Ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä asiakaspalveluun.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: 
Jos mielestäsi Kampaamotukku Palmikko käsittelee henkilötietojasi väärin, voit ottaa meihin yhteyttä. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Kaikissa näissä edellä mainituissa asioissa ota ensin yhteys asiakaspalveluumme puh. 020 219 4888 tai asiakaspalvelu@palmikko.fi

Kuinka suojaamme tietosi
- Emme säilytä asiakkaiden maksukorttitietoja omissa järjestelmissämme.
- Suojaamme internetyhteydet kassajärjestelmiin ja taustajärjestelmiin HTTPS-yhteydellä
- Käytämme markkinoiden luotettavimpia palomuureja
- Henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja asiakkuuden hoitamista varten

24.5.2018
Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen  /679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Kampaamotukku Palmikon asiakkaille sekä verkkosivujen käyttäjille.

Loading...